Aktualności

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW
SP 153 W KRAKOWIE
Z DNIA 16.05.2011 R.

 

 1. Uchwalono kwotę dofinansowania wyjazdu dziecka na Zieloną Szkołę - 250 zł.
 2. Apel do skarbników klasowych o wpłatę pieniędzy na Radę Rodziców za II semestr.
 3. Uchwalono kwotę 10 zł na dziecko na dofinansowanie nagród na koniec roku - pismo z wnioskiem ma być wystosowane przez wychowawców klas.
 4. Uchwalono kwotę 500 zł na dofinansowanie nagród na zakończenie roku szkolnego dla 25 dziewcząt reprezentujących szkołę w zawodach sportowych na wniosek p. Jedlikowskiej.
 5. Podjęto decyzję o dofinansowaniu kwotą 2 000 zł organizację szkolnego Dnia Dziecka.
 6. Przewodniczący RR poruszył sprawę konieczności zakupu nowego sprawnego sprzętu nagłaśniającego w nowym roku szkolnym.
 7. Poinformowano o organizacji Dni Bronowic 28 maja 2011 roku.
 8. Datę następnego zebrania ustalono na 06.06.2011 r.

 

Protokolant:
Barbara Kralka


PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW
SP 153 W KRAKOWIE
Z DNIA 18.04.2011 R.

W zebraniu uczestniczyło 10 przedstawicieli klas

 1. Relacja Skarbnika Rady Rodziców z realizacji budżetu RR.
 2. Podjęto uchwałę o niedofinansowaniu wyjazdów na wycieczki oraz Zielone Szkoły dla klas.
 3. Podjęto uchwałę o indywidualnym dofinansowaniu wyjazdów na wnioski wychowawców klas. Wnioski będą opiniowane przez pedagoga szkolnego.
 4. Uchwalono zwiększenie do 600 zł dofinansowania do spotkania Szkół Tischnerowskich.
 5. Zaapelowano do rodziców o rozeznawanie projektów unijnych dla szkół.
 6. Datę następnego zebrania ustalono na 16.05.2011 r.

 

Protokolant:
Barbara Kralka


PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW
SP 153 W KRAKOWIE
Z DNIA 22.03.2011 R.

W zebraniu uczestniczyło 10 przedstawicieli klas oraz pani Dyrektor

 1. Podjęto uchwałę o dofinansowaniu Majówki Szkół Tischnerowskich w kwocie 500 zł.
 2. Omówiono organizację święta 10-cio lecia nadania imienia szkole.
 3. Ustalono termin kolejnego zebrania na 18.04.2011 r.

 

Protokolant:
Barbara Kralka


PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW
SP 153 W KRAKOWIE
Z DNIA 22.02.2011 R.

W zebraniu uczestniczyło 7 przedstawicieli klas oraz pani Dyrektor

 1. Poruszono sprawę:
  • możliwości regulowania należności za obiady przelewem bankowym
  • zagospodarowania terenu ogródka szkolnego z grantu unijnego
  • wspólnego rozliczenia kosztów wyjazdu na pływalnie Zabierzów i Wisła
  • konieczności przedłożenia rachunków za nagrody, aby można było otrzymać dofinansowanie
 2. Ustalono, że w maju - czerwcu 2011 roku zredefiniowane będą priorytety funduszy na kolejny rok szkolny.
 3. Datę kolejnego spotkania ustalono na 22.03.2011 r.

 

Protokolant:
Barbara Kralka

 


Prośba o darowiznę sprzętu komputerowego
Wymagania sprzętowe:
Procesor: Intel Celeron 3,46 GHz
Płyta główna: Gigabyte
Pamięć RAM: 2 GB lub więcej
Dysk twardy: 80 GB
Karta graficzna, karta sieciowa - Realtek
Zasilacz: co najmniej 400 W
Napęd optyczny CD/DVD
Klawiatura: standard
Mysz: optyczna
Monitor: płaski, 17"
System operacyjny: MS Windows XP
Oprogramowanie: MS Office 2007


PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW
SP. NR 153 W KRAKOWIE
Z DNIA 18.01.2011 R.

 

W zebraniu uczestniczyło: 12-tu przedstawicieli klas

 1. Przewodniczący RR przekazał informację do Skarbnika, że wpłaty na RR przyjmowane będą do 28.01.2011 r. (podlegające bonusowi).

 2. Kwota 630 zł - dochód z kawiarenki na kiermaszu świątecznym zostanie przeznaczona na nowe tablice informacyjne w szkole.

 3. Przewodniczący RR poinformował, że można przekazywać szkole sprzęt komputerowy wyłącznie z legalnym oprogramowaniem.

 4. Omówiono szkolny obóz narciarski w Białce Tatrzańskiej zorganizowany przez pana J. Bobaka.

 5. Rodzice poruszyli sprawę systematycznego odśnieżania parkingu podczas intensywnych opadów śniegu.

 6. Z niepokojem podjęto sprawę niewłaściwego stosunku dyżurujących woźnych do osób przychodzących do szkoły (nieprzyjazny stosunek).

 7. Termin następnego zebrania RR ustalono na 22.02.2011 r.
 8.  


  PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW
  SP. NR 153 W KRAKOWIE
  Z DNIA 09.12.2010 R.

   

  W zebraniu uczestniczyło: 15-tu przedstawicieli klas
                                                 Wicedyrektor Szkoły - Izabella Urbaniec

   

  1. Nauczyciel WF - p. J. Bobak zwrócił się do Rady Rodziców z prośbą o pomoc w finansowaniu gabloty na puchary, zdobyte przez uczniów szkoły w zawodach sportowych, w kwocie 2 tysięcy złotych.
   W wyniku głosowania Rada zdecydowała o przeznaczeniu kwoty 1 tysiąca złotych na ten cel.

  2. Przedstawieni zostali RR kandydaci na radnych z naszej dzielnicy - p. A. Sacha oraz p. A. Śliwa.

  3. Pani Dyrektor poinformowała rodziców, że pieniądze w kwocie 863 zł - darowizna - 1% podatku z ubiegłego roku zostały przeznaczone na środki higieniczne.

  4. Rodzice wystąpili z pomysłem założenia własnej fundacji. Dyskusja na ten temat. Pozostawiono tą sprawę do przemyślenia.

  5. Zgłoszono sprawę darowizny używanych komputerów na rzecz szkolnej pracowni komputerowej. Wielu rodziców jest zainteresowanych przekazaniem sprzętu.

  6. Następne zebranie odbędzie się 18 stycznia 2011 roku o godzinie 18:30.

    


     


    PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

    SP. NR 153 W KRAKOWIE

    Z DNIA 09. 11. 2010 R.

    W zebraniu uczestniczyło: 11 przedstawicieli klas

     

    1. Przypomniano o obowiązującej zasadzie odpłatności za zajęcia Domu Kultury "Tygrysek" organizowane w naszej szkole.

    15 zł / miesiąc

     

    2. Poinformowano o tym, że rodzice dzieci z klasy IV A zorganizowali z pomocą i przychylnością pani Dyrektor Urbaniec zajęcia z dodatkowego języka obcego (niemiecki).

     

    3. Poinformowano o organizowanym obozie narciarskim w Tyliczu.

     

    4. Skierowanie zapytania do przewodniczącego RR o możliwość wglądu rodziców w finanse szkoły.

     

    5. Dyskusja dotycząca bardziej motywującego systemu zbiórki pieniędzy na RR.

     

    6. Dyskusja o zorganizowaniu profesjonalnej giełdy - komisu używanych podręczników pod koniec roku szkolnego.

     

    7. Propozycja przejęcia zakupu nowych podręczników przez RR w celu znacznego obniżenia ich kosztu.

     

    8. Ustalono termin kolejnej Rady na 7 grudnia 2010 roku.

                                                


    PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

    SP. NR 153 W KRAKOWIE

    Z DNIA 19. 10. 2010 R.

    W zebraniu uczestniczyli: przedstawiciele klas

                                                 Wicedyrektor Szkoły - Izabella Urbaniec

     

    1. Planowana dyskusja nad zasadnością organizowania zajęć pływania na basenie Wisły. Zgłoszenie zastrzeżeń co do czystości basenu i profesjonalizmu szkolenia dzieci. Przedstawiciel rodziców zobowiązał się do przeglądnięcia i osobistego sprawdzenia oferty innych basenów.

     

    2. Przedstawienie przez panią Wicedyrektor oferty mikołajkowej firmy NORDTRAVEL na zorganizowanie w szkole przedstawienia i prezenty dla uczniów.

    Dyskusja nad pomysłem.

    Odrzucenie oferty ze względu na zbyt duży koszt.

     

    3. Ustalenie kwoty 200 zł z RR na dofinansowanie emblematów dla pierwszoklasistów.

     

    4. Następne zebranie RR odbędzie się 9 listopada br. o godz. 18:30. 


    PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

    SP. NR 153 W KRAKOWIE

    Z DNIA 29. 09. 2010 R.

    W zebraniu uczestniczyli: przedstawiciele klas

                                                 Dyrektor Szkoły - Jan Hrynczuk

     

    1. Informacja Dyrekcji o decyzji co do finansowania uczniów i rodziców o firmach chcących zorganizować dodatkowe zajęcia w szkole - reklamy będą wywieszane na tablicy przy wejściu do szkoły.

     

    2. W związku z potrzebą przedłużenia pracy świetlicy szkolnej Dyrekcja wyraziła zgodę na prace świetlicy w godz. od 7:00 do 17:00.

     

    3. Ustalenie ze skarbnikiem RR sposobu informowania o rozliczeniu finansowym RR za ubiegły rok szkolny - skarbnicy klasowi mają rozliczenie dla chętnych rodziców.

     

    4. Ustalenie wysokości składki za obecny rok szkolny w kwocie 70 ł.

     

    5. Ustalenie zasad dotyczących wypłaty bonusów finansowych dla klas, które w terminie wpłacają pieniądze na RR.

     

    6. Informacja, że wniosek o dofinansowanie np. wycieczek pisze wychowawca klasy.

     

    7. Prośba o przedstawienie inicjatyw i pomysłów na imprezy szkolne.

     

    8. Informacja, że 27.10.2010 roku odbędzie się pasowanie pierwszoklasistów.

     

    9. Następne zebranie odbędzie się 19 października br. o godz. 18:30.

     

     


      

     ROK 2010/2011

          

     NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY PORUSZANE NA ZEBRANIU RADY RODZICÓW W DNIU 27 KWIETNIA 2010 R. 

     

    W głosowaniu podjęto uchwały:
    - dofinansowanie "zielonych szkół" dla klas IIa, IVa, IVb, IVc po 150 zł na klasę,
    - dwa indywidualne dofinansowania wg pism, które wpłynęły do rady Rodziców i zostały poparte prośbą pedagoga szkolnego po 150 zł na osobę,
    - dofinansowanie wyjazdu na zawody Tischnerowskie kwotą 100 zł,
    - przesunięcie dofinansowania w kwocie 300 zł z "Majówki Tischnerowskiej" na dofinansowanie wyjazdu na zawody Tischnerowskie.

     

      


      

     

      W związku z zawodami Szkół Tischnerowskich zaplanowanymi na wtorek 09.03.2010r.  a także z małą ilością spraw bieżących termin zebrania Rady Rodziców zostaje przesunięty na 23.03.2010r. (wtorek) godz. 18:00.

    Artur Śliwa


     

     

     NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY PORUSZANE NA ZEBRANIU RADY RODZICÓW W DNIU 23 MARCA 2010 R. 

     

    1. Dyrektor Szkoły przedstawił informację na temat pozalekcyjnych zajęć sportowych. Prowadzone są zajęcia piłki nożnej dla chłopców. Listy nowych chętnych należy składać u pana Bobaka, który wyznaczy dodatkowe terminy. Istnieje możliwość uczestnictwa dziewczynek oraz sekcji piłki siatkowej. Na terenie szkoły zorganizowane mogą zostać zajęcia dla dziewczynek klas I - III "gry i zabawy", jeżeli liczba chętnych przekroczy 12 osób.

    2. Koszt wynajmu sali gimnastycznej na 2,5 godz. dla 25 osób ustalono na 250 zł. Za każdą dodatkową osobę opłata wynosi 10 zł. Wynajem sali możliwy jest w sobotnie popołudnia (od godz. 14:00), a ze względów organizacyjnych informację o zainteresowaniu wynajmem sali należy zgłaszać z tygodniowym wyprzedzeniem.

    3. Zakup zamówionych preparatów mikroskopowych pomocnych do prowadzenia lekcji przyrody trwać będzie około 2 miesięcy.

    4. Poruszono sprawę wypłaty bonusów dla poszczególnych klas. Pani Kotulska zwróciła się z prośbą o wypełnienie przez skarbników poszczególnych klas przygotowanych formularzy, które stanowić będą podstawę wypłaty bonusów i ich zwrot do sekretariatu szkolnego w możliwie najszybszym terminie. Zaproponowano, aby w następnym zebraniu Rady Rodziców uczestniczyli dodatkowo skarbnicy poszczególnych klas.

    5. Powrócono do propozycji organizacji kiermaszu książek na terenie szkoły. Pomysł ten spotkał się z dużym zainteresowaniem i omawiany będzie szerzej na kolejnych spotkaniach Rady Rodziców.

    6. Rada jednomyślnie (11 głosów za) zdecydowała o dofinansowaniu kwotą 200 zł zakupu pomocy na kółko matematyczne dla klas młodszych, o który wnioskowała pani Martinek.

    7. Następne zebranie odbędzie się 13 kwietnia br. o godz. 18:00.

    8.  


      

     UWAGA RODZICE

      

     Informujemy, że w roku szkolnym 2009/2010 można ubiegać sie o pomoc w formie zasiłków szkolnych dla uczniów z klas  I - VI zameldowanych na terenie Miasta Krakowa. Wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej UMK.
      

     Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo wtrudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności:
     - pożaru lub zalania mieszkania,
     - nagłej choroby w rodzinie ucznia,
     - śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
     - nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
     - kradzieży w mieszkaniu ucznia,
     - nagłej, niezawinionej utraty pracy przez rodzica lub prawnego opiekuna,
     - innych nagłych okoliczności losowych które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

      

     Zasiłek szkolny może być przeznaczony w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.
     O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

     Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego powinny zostać załączone dokumenty poświadczające wystąpienia zdarzenia losowego (np. akt zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek, zaświadczenie wystawione przez policję (kradzież) lub straż pożarną (pożar), świadectwo pracy. 

      

      


      NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY PORUSZANE NA ZEBRANIU RADY RODZICÓW W DNIU 16 LUTEGO 2010 R. 

      

     1. Rada Rodziców zdecydowała o dofinansowaniu zakupu preparatów potrzebnych do prowadzenia lekcji przyrody w klasach starszych w kwocie 500 zł.
      
     1. Jednomyślnie zdecydowano o dofinansowaniu dekoracji wykonanej na dyskotekę walentynkową w kwocie 50 zł.
      
     1. Pani Dyrektor wyjaśniła, że z powodu braku etatów nie ma możliwości wcześniejszego otwierania świetlicy dla dzieci młodszych.
      
     1. Przedstawiono propozycję  organizacji na terenie Szkoły zajęć szachowych.
      
     1. Następne zebranie odbędzie się 9 marca br. o godz. 18.

      

      


      Najważniejsze sprawy poruszane na zebraniu Rady Rodziców
     w dniu 12 stycznia 2010 roku
      
     1. Poruszano sprawę dofinansowania planowanych w szkole konkursów dla uczniów z funduszy Rady Rodziców. Postanowiono dofinansować w razie potrzeby z 15 planowanych konkursów - 9 wewnętrznych.
     2. Rada uchwaliła dofinansowanie w kwocie 200 zł dla klasy VA na zakup biurka dla nauczycieli do sali 206.
     3. Proponowano utworzenie Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły, aby tą drogą całą kwotę możliwego odliczenia podatku (1%) przekazywać na rzecz szkoły.
      Rada poparła jednomyślnie tą propozycję.
     4. W drodze uchwały zdecydowano o podniesieniu wysokości bonusów dla klas do 10% za terminowe wpłaty, czyli do końca stycznia 2010 roku.
     5. Więcej szczegółów ze spotkania Rady w Protokole.
       
     W związku z zawodami Szkół Tischnerowskich zaplanowanymi na wtorek 9.03.2010r. a także małą ilością spraw bieżących termin zebrania Rady Rodziców zostaje przesunięty na 23.03.2010r. (wtorek) godz. 18:00.
      
      
     Najważniejsze sprawy poruszane na ostatnim zebraniu Rady Rodziców w dniu 8 grudnia 2009r. 
      

      

     1.  W oparciu o przedstawione przez Dyrektora Szkoły wyniki ankiety przeprowadzonej we wszystkich klasach na ostatnim zebraniu Rodziców, Rada Rodziców po przeprowadzonym głosowaniu podjęła decyzję o nie montowaniu stojaków na rowery przy wejściu do szkoły.


      Natomiast po zapoznaniu się z druga częścią ankiety Dyrektor podjął decyzję o przystąpieniu szkoły do „akcji mleko” od lutego 2010 roku na okres próbny 1 miesiąca.
     2.  Od II semestru rozpoczną się zajęcia piłki nożnej dla klas młodszych.

      

     3.      Więcej szczegółów ze spotkania Rady w Protokole.
       

       
      
      
     Najważniejsze sprawy poruszane na ostatnim zebraniu Rady Rodziców, które odbyło się w dniu 3 listopada 2009 r.
      
       
     1. 12-tego każdego miesiąca (dzień urodzin Tischnera). W tym dniu uczniowie mogą przyjść do szkoły w dowolnym stroju nie będą też pytani (nie będzie kartkówek, testów, sprawdzianów).

      

     1. W trakcie zebrania omawiano szereg spraw z Dyrektorem Szkoły, który zaproponował między innymi przeprowadzenie ankiety w sprawie ustawienia STOJAKÓW ROWEROWYCH na terenie szkoły. Ankieta ta zawierać będzie interpretację prawną problemu, sporządzoną w oparciu o przepisy ruchu drogowego przez Panią Inspektor oraz pytania do Rodziców naszej szkoły o ich zdanie na temat wprowadzenia tych stojaków.
       

     2.  Wysunięto propozycję, aby uczniowie naszej szkoły skorzystali z akcji „MLEKO”. W ramach Funduszy Unijnych istnieje możliwość codziennego zamawiania przez szkołę dla chętnych dzieci mleka w kartonikach 0.2ml czystego (nieodpłatnie) lub mleka smakowego – owocowego, kakaowego (dopłata 21groszy do kartonika). Podczas najbliższego zebrania Rodziców zostanie przeprowadzona ankieta, w celu uzyskania informacji o ilości chętnych do skorzystania z tej akcji. W przypadku odpowiedniego zainteresowania akcja rozpoczęłaby się od początku drugiego semestru.
       

     3. Podjęta została decyzja o wzbogaceniu asortymentu sprzedawanego w SKLEPIKU SZKOLNYM o owoce (jabłka, banany) i ewentualnie warzywa.
       

     4.  Dyrektor Szkoły poinformował o akceptacji przez Dyrekcję pomysłu organizowania „URODZIN” na sali gimnastycznej szkoły. Szczegóły dotyczące kosztów, terminów, programu artystycznego podane zostaną po konsultacjach w najbliższym czasie.

       

     1. Zaproponowano organizację KIERMASZY KSIĄŻEK na sali gimnastycznej.
       

     2. Przypomniano informacje na temat ZAJĘĆ SPORTOWYCH organizowanych w szkole dla uczniów klas młodszych. Uczniowie, począwszy od II klasy mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych organizowanych na terenie szkoły; chłopcy i dziewczynki – badminton, chłopcy – koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, dziewczynki – siatkówka. Ponadto na terenie szkoły działa klub „Ninja”, w którym zarówno dziewczynki jak i chłopcy mogą trenować judo (od I klasy). W chwili obecnej nie istnieje żadna grupa, złożona z dzieci poniżej IV klasy. Istnieje jednak utworzenia takiej sekcji, jeśli znajdzie się minimum 12 chętnych dzieci z danej grupy wiekowej.

      

     1. Więcej szczegółów ze spotkania Rady w Protokole.

      

       

     UWAGA:

     Nastąpiła zmiana w godzinie spotkania Rady Rodziców. (więcej)

    

 

Poprawny CSS! Brak tabelarycznego układu strony Opera